Samferdselsutvalet

Møtedato : 07.05.2019 09:00

Møtested : 2 dagers møte (7.-8. mai)

Møterom: Dag 1 Synfaring - Dag 2 møte i samf.utvalet Scandic Parken Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-25/19 AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 10 vedlegg
SA-26/19 Budsjettkorreksjon 2019 - omdisponeringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-27/19 Søknad om utviding av ruteløyve for hurtigbåt i Hjørundfjorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-28/19 Orientering om manglande rullestoltilgjengelighet på flybussen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-29/19 Orientering om fylkesvegforfall i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-30/19 Uttale frå samarbeidsforum fv. 63 om skredfarar - Trollstigen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-31/19 Søknad om fråvik - fv. 216 i Aukra kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-32/19 Søknad om fråvik på fv. 657 Rørstadkrysset i Sula kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-33/19 Sykkelbyavtale for Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-34/19 Toalett og venterom ved fylkesvegferjekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-35/19 Linge, busslommer på fv. 63 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-36/19 Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspel om hovedutfordringar på transportområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
SA-37/19 Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-38/19 Vurdering omkring opsjon "Indre Sunnmøre" Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-39/19 Rute- og takstabell for flybuss mellom Molde Lufthavn Årø og hotella i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-40/19 Søknad om fråvik på fv. 110 Øvre Holen – Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/19 Spørsmål om tilbaketaling/kompensasjon for feil avstandsmåling Volda - Lauvstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-12/19 Søknad om driftstilskudd fra Halsafjordsambandet AS, Møreasken AS og Hareid Fastlandsamband AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-13/19 Avslag søknad om midlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender