Klagenemnda

Møtedato : 02.07.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-10/18 Klage på inntak til vidaregåande opplæring - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off
KN-11/18 Klage på inntak til studiespesialisering, toppidrett, skuleåret 2018/2019 – ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off
KN-12/18 Klage på inntak til studiespesialisering, toppidrett, skuleåret 2018/2019 - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off
KN-13/18 Klage på inntak til studiespesialisering, toppidrett, skuleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off
KN-14/18 Klage på inntak til studiespesialisering, toppidrett, skuleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off

← møtekalender