Klagenemnda

Møtedato : 04.06.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-8/18 Klage i sak om utvida bruk av eksisterande avkjørsel - Anders Dyrnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KN-9/18 Klage i sak om utvisning - ***** ***** v/føresette Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 4 vedlegg

← møtekalender