Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 31.05.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-7/18 Økonomirapportering pr. 30. april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-8/18 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2018 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-9/18 Forslag om ikkje å starte opp studiar i petroleumsfag ved Fagskolen i Kristiansund for studieåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-10/18 Årsrapportar Fagskolane i Møre og Romsdal studieåret 2016-2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender