Klagenemnda

Møtedato : 11.04.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-6/18 Klage i sak om tildeling av ledig drosjeløyve - Vanylven kommune - Jan Morten Rønnestad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KN-7/18 Klage i sak om tilskot til innføring av miljøleiing i kommunane - Ålesundsregionens utviklingsselskap IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender