Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 27.02.2018

Møtested : Fjernmøte/skriftleg saksbehandling

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-3/18 Godkjenning av søknader til NOKUT - Havromsteknologi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender