Klagenemnda

Møtedato : 26.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-4/18 Klage i sak om skoleskyss - Marthe Fivelstad v/Ivar Fivelstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KN-5/18 Klage i sak om utvisning - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off

← møtekalender