Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 28.06.2018 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-8/18 Ferjeanbod ***** ***** Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (1)
PNS-9/18 Orientering om Korsmyra Indreeide og vidare prosess for utlysning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNS-10/18 Orientering om anbodsprosessen og anboda på Nordøyvegen Document_blue Protokoll

← møtekalender