Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 26.04.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-6/18 Orientering - Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Kiosk på Sulesund ferjekai - samferdselsutvalets vedtak av 8. februar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Konsekvensar miljøkrav i ferjeanbod – installasjonar på land Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/18 Vedkommande oppfølging av krav til universell utforming i ferjekontraktar med Norled AS Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll

← møtekalender