Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 02.03.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-3/18 Sjølvfinansierande prosjekt - orientering om berekningsmodell Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNS-4/18 Informasjon om status - Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender