Klagenemnda

Møtedato : 13.12.2017 11:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-22/17 Klage i sak om heving av lærekontrakt - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 7 vedlegg

← møtekalender