Fylkesutvalet

Møtedato : 12.12.2017 09:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-130/18 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) - utmelding av Møre og Romsdal fylkeskommune med verknad frå 1. januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender