Klagenemnda

Møtedato : 29.01.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-1/18 Klage i sak om utvida bruk av avkjørsel - fylkesveg 666 - Ivar Kåre Sandnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
KN-2/18 Klage i sak om tildeling av ledig drosjeløyve knytt til Kristiansund Taxi - klagar: Roar Pedersen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KN-3/18 Klage i sak om oppreisning for barn som fekk behandling for tuberkulose i sjukehus - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← møtekalender