Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 14.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-11/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
FF-12/18 Minimumskrav universell utforming - byggesaker og TEK17 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
FF-13/18 Innføring av autopass på ferjene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-14/18 Busstilbudet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-15/18 Høyring - Søknad om konsesjon ihht. § 25, jf. § 13, i yrkestransportlova - Ålesund Turvogn Service AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-16/18 Konferanse for kommunale råd 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/18 Statsbudsjett 2019 - 200 nye plassar i varig tilrettelagt arbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/18 Protokoll fra Ålesund kommune - Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 17.10.18 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-11/18 Budsjettoppfølging - rådet for likestilling av funksjonshemma - periode 2018/10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender