Rådet for likestilling av funksjonshemma 2011-2019

Møtedato : 10.09.2018 10:30

Møtested : BOS - møterom blåsalen (kjelleren på bedehuset)

Møterom: Kyrkjevegen 58, 6230 Sykkylven

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_FF-8/18 Ny behandling av sak om handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_FF-9/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_FF-10/18 Møteplan 2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/18 Prosjekt universell utforming i vidaregåande skole - inkluderande læringsmiljø Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-8/18 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2018/8 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender