Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 09.05.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-5/18 Handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma - brev frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne i Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FF-6/18 Statusgjennomgang av handlingsprogrammet for perioden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-7/18 Evaluering av konferansen for kommunale råd for funksjonshemma 7. og 8. mars 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
RS-4/18 Vi treng nye bussmodellar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/18 Budsjettoppfølging - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Periode 2018/4 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender