Rådet for likestilling av funksjonshemma

Møtedato : 22.01.2018 10:30

Møtested : Romsdal vidaregåande skole, Langmyrvegen 83, Molde

Møterom: Møterom B114

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FF-1/18 Fylkesplanen - innspel til handlingsprogram 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-2/18 Undersøking om logopedtenester og synspedagogtenester for vaksne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FF-3/18 Universell utforming i kollektivtrafikken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FF-4/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Protokoll frå møte 04.09.2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Ørsta kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017/13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender