Samferdselsutvalet

Møtedato : 13.12.2017 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-68/17 Avvikling av trykte rutehefter - ny behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-69/17 Takstsak 2018 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-70/17 Revisjon av rammeplan for avkjøyrsler og innføring differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
SA-71/17 Fravvikssøknad for fv. 64 kryss i Årødalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-29/17 Budsjettoppfølging til og med oktober Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-30/17 Uttalelse om sentrale samferdselsprosjekter på Nordmøre og statsbudsjettet for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-31/17 Innspill vedrørende anbudsutlysning på Nordmørespakken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-32/17 Tilbakemelding innspill vedrørende Nordmørespakken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-33/17 Høyring. Forskrift om anløpsavgift etter hamne- og farvasslova, Ørsta kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-34/17 Høyring om lokale forskrifter etter hamne- og farvasslova i Ørsta kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender