Klagenemnda

Møtedato : 20.11.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-18/17 Klage i sak om utvida bruk av avkjørsel frå fylkesveg 62 - Nesset kommune - Ann Dagrun Eide Røstberg m.fl. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KN-19/17 Dekning av sakskostnader i samband med klagesak - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
KN-20/17 Klage i sak om dekning av heimreise for elev ved knutepunktskole - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
KN-21/17 Klage på vedtak om oppreisning i Oppreisningsutvalget for barn som fekk behandling for tuberkulose i sjukehus - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← møtekalender