Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 04.09.2018 11:30

Møtested : Spjelkavik videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-4/18 K452 Spjelkavik vgs - Prosjektstatus august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PN-5/18 K451 Fagerlia vgs - finansiering detaljprosjektering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PN-6/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg

← møtekalender