Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 08.05.2018 09:30

Møtested : Romsdal videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-1/18 K104. Romsdal vgs. - Orientering om prosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PN-2/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
PN-3/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg

← møtekalender