Kontrollutvalet

Møtedato : 28.11.2018 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-64/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018 "Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-65/18 Rekneskapsrevisjon 2018 - rapportering om status i revisjonsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-66/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018 i Trafikkterminalen Kristiansund AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-67/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-68/18 Orientering om status i fylkeskommunen sitt arbeid med prosjektet "Omstilling av organisasjonen mot 2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-69/18 Orientering om pågåande OU-prosess ved Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-70/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-71/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-72/18 Vurdering av fylkeskommunen sin økonomisk bærekraft Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-73/18 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-74/18 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 31. oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-28/18 Finansrapport per 30. september 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-29/18 Krav om etterutdanning for kontrollsekretariata Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-30/18 Invitasjon til fagsamling for kontrollutvala på Vestlandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-31/18 Invitasjon til NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-32/18 Oppfølgingsliste 8/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender