Kontrollutvalet

Møtedato : 31.10.2018 10:00

Møtested : Melshorn Hotell, Bedehusgata 8, 6060 Hareid

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-57/18 Saka vart trekt. Tilsynsrapport – Kontroll av eigarskapsforvaltninga i Vigo IKS Document_blue Protokoll
KO-58/18 Forvaltningsrevisjon 2019 - Orientering om status i arbeidet med overordna analyse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-59/18 Selskapskontroll 2019 - Orientering om status i arbeid med overordna analyse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KO-60/18 Prosjektplan - Tilsyn 4-2018: Attestasjon internkontroll i Tannhelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-61/18 Prosjektplan - Tilsyn 5-2018: Attestasjon internkontroll innan Forvaltning av leigeavtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-62/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2018 "Regionale utviklingsmidler" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-63/18 Oppfølging av "Tilsynsrapport - Kontroll av eigarskapsforvaltninga 2017" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/18 Oppfølgingsliste 7/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender