Kontrollutvalet

Møtedato : 28.02.2018 10:00

Møtested : Fagskolen i Ålesund

Møterom: Fagskolens lokaler ved (NMK2), Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-12/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
KO-13/18 Selskapsgjennomgang SK 2/2017: Varde AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-14/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 1/2018: Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og "sosial dumping" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 19 vedlegg
KO-15/18 Tilbakemelding til rapporten FR 3/2017 "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-16/18 Tilbakemelding til rapporten FR 4/2017 "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-17/18 Tilbakemelding til rapporten FR 5/2017 "Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-18/18 Budsjettendring 2018 - disponering av budsjettrammer for Sentrale kontrollorgan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-19/18 Møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalet i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/18 Oppfølgingsliste 2/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-5/18 Finansrapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-6/18 Informasjon om behandling av NDLA i Hordaland fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-7/18 Kursinvitasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender