Kontrollutvalet

Møtedato : 24.01.2018 10:00

Møtested : Romsdal vidaregåande skole, Langmyrvegen 83, Molde

Møterom: Møterom B114

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-1/18 Tilbakemelding til rapporten FR 2/16 "Drift og vedlikehald av skolebygg" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-2/18 Tilbakemelding til rapporten FR 1/17 "Fylkesveg - drift og vedlikehald" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-3/18 Tilbakemelding til rapporten FR 2/17 "Den kulturelle skolesekken (DKS)" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-4/18 Tilbakemelding til rapporten "Eigarskapskontroll - melding om utført kontroll av eigarskapsoppfølginga" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-5/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR 4/17 "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-6/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR 5/17 "Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-7/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Norsk digital læringsarena (NDLA" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-8/18 Oppfølging av revisjonsrapport frå selskapsgjennomgang SK 1/17 "Vegamot AS" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-9/18 Rekneskapsrevisjon 2017 - rapportering om status i revisjonsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-10/18 Justering av prosjektplan vedkomande selskapskontroll SK 3/17 Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-11/18 Forvaltningsrevisjon - Leveranse og framdriftsplan for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Oppfølgingsliste 1/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-2/18 Evaluering av kontrollsekretariatet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/18 Orientering NDLA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender