Eldrerådet

Møtedato : 13.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-12/18 Høyringsnotat - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
E-13/18 Leve hele livet - korleis utvalet vil jobbe med Meld. St. 15 (2017-2018) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-14/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/18 Leve hele livet - 48 millioner kroner til å forbedre eldrereformen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/18 Budsjettoppfølging - eldrerådet - periode 2018/10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender