Eldrerådet

Møtedato : 26.09.2018 10:30

Møtested : Molde rådhus

Møterom: Rådhussalen (baksalen)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-10/18 Møteplan 2019 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-11/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/18 Status fylkeseldrekonferansen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender