Eldrerådet

Møtedato : 23.05.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-6/18 Oppgradering-rehabilitering av sjukehusa m.m. på Sunnmøre - uttale frå Vanylven eldreråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-7/18 Brukarmedverknad på systemnivå i helseforetak-nominasjon - uttale frå Hedmark fylkeseldreråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-8/18 Innspel til tema til landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i Telemark 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-9/18 Evaluering av konferansen for kommunale eldreråd - Vestnes fjordhotell, 17. april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/18 Helsekonferansen 2018 - Leve hele Livet - tale fra statsministerens kontor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/18 Pressemelding frå DNB 24.04.18 - DNB freder brevgiroen - kunder vil ikke på nett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
RS-6/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/4 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender