Eldrerådet

Møtedato : 19.03.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-1/18 Årsmelding 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-2/18 Omfang av leveringspliktige posttenester Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-3/18 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i Tromsø 4. til 6. juni 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
E-4/18 Konferanse for kommunale eldreråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-5/18 Fylkeseldrekonferansen 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017/13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender