Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 12.11.2018 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-62/18 Fylkeskulturprisen 2018 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KF-63/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
KF-64/18 Søknad frå Stiftinga Sunnmøre museum - tilskot til oppføring av jektenaust og formidlingslokale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KF-65/18 Makerspace - tiltak i handlingsprogram 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
KF-66/18 Søknad om tilskot - Makerspace - biblioteket som møtestad og lærestad i nye Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-46/18 Kulturtilskot 2018 - Arrangementstøtte til biblioteka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-47/18 Rapportering på kulturtilskot - prosjekt frivillig verksemd 2. tildeling 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-48/18 Budsjettoppfølging - kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender