Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 24.10.2018

Møtested : Oppmøte Ulstein Arena, Ulsteinvik, 23. oktober, kl 09.00 (sjå program)

Møterom: Ulstein og Volda kommunar - møte 23. og 24. oktober 2018

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-49/18 Kulturtilskot 2018 - tilbaketrekking av tilsegn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-50/18 Søknad om tilskot - Makerspace - biblioteket som møtestad og lærestad i nye Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-51/18 Søknad om forskotering av tilskot til kjøp av båt til Skjergardstenesta i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-52/18 Søknad frå Stiftinga Romsdalsmuseet - tilskot til kjøp av bygg til museumsformål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-53/18 Rammeavtale om vilkår for utøvarar i Den kulturelle skulesekken Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
Z_OLD_KF-54/18 Bokbåttenesta som visningsarena for Den kulturelle skulesekken Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-55/18 Bok- og litteraturformidling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-56/18 Forskings- og innovasjonsstrategi for musea i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-57/18 Forslag til møtestadar for kultur- og folkehelseutvalet - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-58/18 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - rapport frå Oxford Research Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-59/18 Retningslinjer for tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
Z_OLD_KF-60/18 Om saksbehandling spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-61/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 60797- Hellandshamn Grendalag - etablering av fleiraktivitetsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 13 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-37/18 Møteplan for 2019 i gruppa Rusforebygging God Helse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-38/18 Program for Den kulturelle skulesekken i Møre og Romsdal skuleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-39/18 Rindal IL sin klage på spelemidlar 2018, svar frå kulturdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-40/18 Molde kommune sin klage på spelemidlar 2018, svar frå kulturdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-41/18 Sæbø IL sin klage på spelemildar 2018, svar frå kulturdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-42/18 Rapportering handlingsprogram kultur 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-43/18 Rapportering på kulturtilskot for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-44/18 Kultur 2018 - økonomirapportering - 2. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-45/18 Budsjettoppfølging - kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/8 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender