Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 05.09.2018 10:00

Møtested : Nesset prestegard, Eidsvåg

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-38/18 Likestillingsprisen 2018 Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
KF-39/18 Tiltak for kjønnslikestilling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-40/18 Beredskapsplan for fonnefunn 2018-2021 - Frosne funn i fonn og fjell Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-41/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 60797- Hellandshamn Grendalag - etablering av fleiraktivitetsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 13 vedlegg
KF-42/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 54429 - Rindal sentrum lysløype - Rulleskitrase med asfaltdekke Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-43/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 26201 - Rindal sentrum lysløype tidtaker/sekretariat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-44/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 51488 - Gjeitnesvågen velforening Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-45/18 Klagesak spelemidlar 2018 - anleggsnr 6314 - Sæbø idrettsplass - Rehabilitering av lysanlegg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-46/18 Desentralisert ordning for lokale kulturbygg - spelemidlar kulturbygg 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-47/18 Orientering om prosess - samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftelsen Kulturkvartalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KF-48/18 Møteplan 2019 - Kultur- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-35/18 Kopi: Søknad - Stiftelsen Atlanterhavsparken - status som nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 17 vedlegg
RS-36/18 Budsjettoppfølging - Kultur- og folkehelseutvalet - Periode 2018/6 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender