Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 04.12.2018 10:30

Møtested : Oppmøte: Gjemnes kommune, rådhuset, Nordmørsvegen 24, Batnfjordsøra

Møterom: Utvalsmøte: Angvik Gamle Handelssted, Angvika, kl 15.00

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-76/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 21. november 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-77/18 Søknad om støtte til NCE Blue Legasea Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RN-78/18 Søknad om støtte til prosjektet Trainee Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-79/18 Etablering av Solparken i Fosnavåg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-80/18 Overføring av fiskerihamner til Møre og Romsdal fylkeskommune - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
RN-81/18 Orientering frå Nor-Fishing 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-82/18 Orientering om ONS 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-22/18 Orientering om Brexit og moglege konsekvensar for Vestlandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender