Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 12.11.2018 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-68/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 31. oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-69/18 Søknad om tilskot til vidareføring av prosjektarbeid for realisering av Stadt skipstunnel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-70/18 Ny vurdering av tilskotsordning energianalyser i energinettverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-71/18 Sentrumsutvikling del 3 - bydel Stokkekaia, Åndalsnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-72/18 Månadsmelding frå NAV oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-73/18 Forslag til møtestadar for regional- og næringsutvalet sine møte i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-74/18 Miljøprisen 2018 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 13 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-21/18 Budsjettoppfølging - regional- og næringsutvalet - Periode 2018/10 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender