Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 22.10.2018 11:00

Møtested : Oppmøte Herøy kommune, rådhuset, Fosnavåg, kl. 11.00 (sjå program)

Møterom: Herøy og Ulstein kommunar - møte 22. og 23. oktober 2018

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-54/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 2. oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-55/18 Opprusting av Kjøpmannsgata i Hareid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RN-56/18 Forvalting av midlar frå Havbruksfondet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
RN-57/18 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-58/18 Smart transport - finansiering av eigenandel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-59/18 Støtte til prosjekt for vedlikehald og bygging av bruer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-60/18 Innovasjonsleiar - søknad om støtte til prosjektstilling ved NTNU i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-61/18 Bærekraft som konkurransefortrinn - søknad om støtte til utvikling av nytt metodeverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RN-62/18 Høgskulefond - statusrapport og forslag til løyving i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-63/18 Forskingsfond - statusrapport og forslag til løyving i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-64/18 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre - søknad om tilskot til arrangering av Norwegian Travel Workshop (NTW) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-65/18 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-66/18 Resultat av klyngeprosjekt i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-67/18 Månadsmelding frå NAV september 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/18 Gründervegen - orientering til regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/18 One Stop Shop - internasjonalt samarbeid om betre gründerhjelp Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/18 Innspel til revisjon av konsesjonsvilkår - Folla-Vindøla Trollheim kraftverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-19/18 Budsjettoppfølging - regional- og næringsutvalet - Periode 2018/8 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/18 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2019-programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk - førebels rammer - brev frå kommunal- og moderniseringsdepartementet 081018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender