Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 04.09.2018 10:30

Møtested : Smøla kommune: oppmøte Smøla klekkeri og settefiskanlegg (sjå program)

Møterom: Utvalgsmøte: Smøla Vindpark, kl 14.15

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-47/18 Fordeling av støtte til breibandsutbygging 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 20 vedlegg
RN-48/18 Blå-grønt samarbeid: Verdiskaping gjennom blå-grønne synergier hos regionale forskningsmiljø Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-49/18 Ny vurdering av søknad om støtte til etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn, Vigra AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-50/18 Ny eigaravtale og ny felles eigarstrategi for Innovasjon Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
RN-51/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 17. august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-52/18 Møteplan 2019 - Regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-53/18 Månadsmelding frå NAV juni, juli og august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/18 Arbeid mot marin forsøpling og tildelte midlar frå Miljødirektoratet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/18 Tildelte klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet til to forprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/18 Dialog mellom fylkeskommunen og NTNU for styrka regionalt samarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-14/18 Tildelte midler til to innovasjonsprosjekter knyttet til samferdsel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/18 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode 2018/6 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender