Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 06.02.2018 10:30

Møtested : Averøy kommune, rådhuset

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-1/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
RN-2/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RN-3/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RN-4/18 Sykkylven Næringsutvikling AS - Søknad om tilskot til utviklingsprosjektet Designvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-5/18 Søknad – Delfinansiering av Nasjonalt vindenergi sin deltagelse i Interreg prosjektet G-PaTRA – Green passenger transport in Rural areas Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-6/18 Forprosjekt senter for additiv produksjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-7/18 Vidareføring av pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RN-8/18 Aqua Nor 2019 - Fellesstand for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-9/18 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RN-10/18 Søknad om støtte til innføring av miljøleiing i 13 kommunar på Sunnmøre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-11/18 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-12/18 Fordeling av midlar frå kap 551 post 60 og Tiltaksfondet per 23. januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RN-13/18 Månadsmelding frå NAV desember 2017 og januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Oppdragsbrev 2018 frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Regional styringsmodell mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/18 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - regional- og næringsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender