Ungdommens fylkesting

Møtedato : 09.11.2018 14:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UFT-1/18 Konstituering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-2/18 Val av redaksjonskomite Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-3/18 Val av valnemnd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-4/18 Årets ungdomskommune 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-5/18 Økonomiplan for 2019-2022, med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-6/18 Årsrapportar for ungdomspanelet og elev- og lærlingeombodet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UFT-7/18 Munnleg eksamen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-8/18 Ungdomen sin medverknad i strategiprosess for UKM Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-9/18 Orientering om utarbeiding av kunnskapsgrunnlag - ny anleggspolitikk i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-10/18 Rådgivinga i skolen - korleis gjere den best mogleg? Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-11/18 Ung medverknad i by- og tettstadsutvikling - Rettleiar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-12/18 Handlingsprogram for ungdomspanelet 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-13/18 Val av ungdomspanel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender