Ungdomspanelet

Møtedato : 09.12.2018 14:00

Møtested : Quality Hotel Alexandra, Molde

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-31/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
UP-32/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 26 vedlegg
UP-33/18 Fordeling av fylkesutvalet, hovudutvala og trafikktryggingsutvalet 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-34/18 Fordeling ansvarskommunar 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-35/18 Kommunale medverknadsorgan for ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
UP-36/18 Fordeling av ungdomsmidlane 2018 - 2. tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-37/18 Val av representant til idrettskonferansen Document_blue Protokoll

← møtekalender