Ungdomspanelet

Møtedato : 15.10.2018 12:00

Møtested : Hotel Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-25/18 Val av representant til programkomiteen for ungdomskonferansen 2019 - Møre og Romsdal idrettskrets 100 år Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-26/18 Økonomiplan for 2019-2022, med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-27/18 Siste gjennomgang av sakliste, program og arbeidsfordeling ungdommens fylkesting 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-28/18 Årsrapport ungdomspanelet 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender