Ungdomspanelet

Møtedato : 14.09.2018 18:00

Møtested : Quality hotel Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-17/18 Skolebruksplanen 2019/2020 - høyringssvar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UP-18/18 Orientering om utarbeiding av kunnskapsgrunnlag - ny anleggspolitikk i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-19/18 UFT 2018 - planlegging og førebels sakliste Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-20/18 Møteplan ungdomspanelet 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-21/18 Ungdomen sin medverknad i strategiprosess for UKM Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-22/18 Ungdommens spørjetime på fylkestinget 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-23/18 Møre og Romsdal som region mot 2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-24/18 Valg av representant til programkomiteen for ungdomskonferansen 2019 – Møre og Romsdal idrettskrets 100 år Document_blue Protokoll

← møtekalender