Ungdomspanelet

Møtedato : 18.06.2018 12:00

Møtested : Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-12/18 HMS for elevar - årsrapport 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-13/18 Fordeling av arbeidsoppgåver ungdommens fylkesting 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-14/18 Innspel til ruteendringsprosessen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-15/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UP-16/18 Prosjekt universell utforming i vidaregåande skole - inkluderande læringsmiljø Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/18 Ressursar til helsesøstertenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-13/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-14/18 Evaluering Kulturtorget – vidare vegval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-15/18 Evaluering UKM (Ung Kultur Møtes) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
RS-16/18 Søknad om prøveprosjekt med skriftleg eksamen før russetida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender