Ungdomspanelet

Møtedato : 23.04.2018 12:00

Møtested : Radisson Blu Hotel, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-11/18 Fordeling av ungdomsmidlane 2018 -1.tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/18 Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
RS-10/18 Uttalelse om Trygt heim for en 50-lapp Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-11/18 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 14 vedlegg

← møtekalender