Ungdomspanelet

Møtedato : 02.03.2018 18:00

Møtested : Bellevue Grand Hotel, Åndalsnes

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-5/18 Søknad om permisjon frå Ulv Johannes Karlsen Ottem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-6/18 Val av ny nestleiar i ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-7/18 Yrkesfaga sitt år 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-8/18 Utvikling av skaparverkstad/makerspace i biblioteka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-9/18 Skulevalet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-10/18 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/18 Rapport - Mat og måltider i grunnskulane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-3/18 Rapport - eigenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-4/18 Psykisk helse - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-5/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RS-6/18 Utfordringar ved bruk av ulike typar fyllmateriale til kunstgrasbaner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-7/18 Om tiltak for redusering av spredning av gummigranulat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-8/18 Detaljbudsjett for ungdomspanelet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender