Ungdomspanelet

Møtedato : 26.01.2018 18:00

Møtested : Halsa kommune/Thon hotell Surnadal

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-1/18 Gjennomgang av arbeidsrutiner, reglar og forventningar for ungdomspanelet 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-2/18 Gjennomgang av handlingsprogrammet til ungdomspanelet frå ungdommens fylkesting 2017 og fordeling av arbeidsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-3/18 Oppfølging av vedtak frå ungdommens fylkesting 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-4/18 Oppfølging av sak om internasjonale moglegheiter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Invitasjon om deltakelse i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-2/18 Samarbeid mellom fylkeskommunale og regionale medvirkningsorgan for ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender