Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 29.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-14/18 Tilbodsstruktur ved Fagskolen i Møre og Romsdal studieåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-15/18 Økonomirapportering pr. 31. oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-16/18 Revisjon av sentrale styringsdokument for Fagskolen i Møre og Romsdal - Styrevedtekter, Forskrift om opptak og eksamen samt Studentreglement. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
FAG-17/18 Revidert systembeskrivelse Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-18/18 Vedtektsendring - styresammensetning - stemmerett for representanter for tilsette og studentar ved Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-19/18 Endring av medlemmar og mandat for den lokale klagenemnda for fagskoleutdanning, jfr ny Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) av 01.07.2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-20/18 Delegasjon av myndigheit til å oppnemne sensor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/18 Tilsyn med Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender