Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 20.09.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-11/18 Inntaket til Fagskolen i Møre og Romsdal 2018 - 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-12/18 Økonomirapportering pr. 31. august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-13/18 Møteplan 2019 - Fagskolestyret Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/18 Utkast til rapport - akkreditering av Havromsteknologi - Havbruk og driftsledelse ved Fagskolen i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/18 Avslutning av tilsyn med teknisk fagskoleutdanning - Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender