Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 26.04.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-4/18 Revidering av studentreglement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-5/18 Årsrapport fagskole - skoleåret 2016-17 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-6/18 Fordeling av investeringsmidlar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender