Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 15.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-1/18 Fordeling av budsjettramme 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
FAG-2/18 Handlingsplan for å følgje opp konklusjonane og anbefalingane i rapporten "Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Statsbudsjettet for 2018 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Notat om samarbeid mellom fylkeskommunen og Ålesund kunstfagskole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender