Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 08.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-18/18 Pris - Årets lærebedrift i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-19/18 Lærlingar innanfor kommunal sektor i helse- og oppvekstfag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
YN-20/18 Skolebruksplan 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
YN-21/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 26 vedlegg

← møtekalender